Periode/duur waarin bostvoeding is toegestaan - leeftijd van het kind (in maanden) (duur)